Artikler

Artikler

Hva er en stiv hund?

Posted on Comments comments (1334)


Du har kanskje hørt at hunden din eller en annens hund ser stiv ut. Men hva er egentelig stivhet, lurer du kanskje på. Du vet kanskje at når hunden er stiv i musklene sine så er den nettopp det, stiv. Men, hva gjør at hunden blir stiv? Hva i kroppen gjør at muskler og ledd blir stive?

Read Full Post »

Leddets oppbygning

Posted on Comments comments (394)


Et ledd er bygget opp av leddkapsel, synovialmembran, synovialvæske, brusk, subkondrale bein og periartikulære støttestrukturer.

For at leddet skal fungere optimalt må alle disse strukturene være inntakte.

 

Leddkapselen er et fibrøs lag som dekker leddet. Leddkapselsen består av blodårer og...

Read Full Post »

Liten innføring i meridianer og punkter

Posted on Comments comments (350)

I akupunkturen behandles diverse punkter. Punktene er en del av en meridian slik man kan se på bildet her. Hvert organ har sin egen meridian + at det er noen ekstrameridianer. På bildet kan du se lungemeridianen (LU) og tykktarmmeridianen (LI). Hvert enkelt punkt har sin egenskap og kan brukes ved behandling av diverse tilstander. Et eksempel er ...
Read Full Post »

Behandling hos en veteropat

Posted on Comments comments (330)

En veteropat (naturmedisinsk dyreterapeut) behandler hovedsaklig hest, hund, katt og produksjonsdyr, men andre dyr er også velkomne :-)

Første gangen jeg ser dyret vil jeg ta et helhetsintervju der jeg vil få et helhetsbilde av dyret, både det fysiske og psykiske. Etter dette finner jeg den eller de behandlingene jeg tenker er det beste for ditt dyr. Ofte kombinerer jeg spesielt homeopati og akupunktur da dette er to behandlingsformer som understøtter hverandre ...

Read Full Post »

Homeopatisk behandling ved sårskade

Posted on Comments comments (387)

Homeopatisk behandling ved sårskader.


 

En enkel forklaring slik at det skal være enkelt å forstå :-)

 

I tillegg til å rense såret, kan homeopatisk behandling være til god hjelp. Under her har jeg skrevet om diverse homeopatiske medisiner som kan brukes:

 

Arnica M...

Read Full Post »

Hva skjer hos en veteropat (naturmedisinsk dyreterapeut)?

Posted on Comments comments (422)

En veteropat (naturmedisinsk dyreterapeut) behandler hovedsaklig hest, hund, katt og produksjonsdyr, men andre dyr er også velkomne :-)

Første gangen jeg ser dyret vil jeg ta et helhetsintervju der jeg vil få et helhetsbilde av dyret, både det fysiske og psykiske. Etter dette finner jeg den eller de behandlingene jeg tenker er det beste for ditt dyr. Ofte kombinerer jeg spesielt homeopati og akupunktur da dette er to behandlingsformer som understøtter hverandre ...

Read Full Post »

Visste du at....?

Posted on Comments comments (432)

VISSTE DU AT.....?

1. ...jeg som behandler dyr med naturmedisin har en helhetlig tankegang slik at jeg ser hele dyret som en enhet.

2. ...hvis et dyr har hatt/har flere lidelser så tenker jeg, som behandler dyret, helhetlig at det er en ubalanse i kroppen, jeg ser alle sykdommene/lidelsen som en disharmoni i kroppen.

3. ...forskning tilsier at homeopati virker på nivå med nanopartikler.

4. ... det første dyret som prøvde akupunktur var e...

Read Full Post »

Lunge er bare lunge, eller?

Posted on Comments comments (466)

Her vil jeg ta et veldig lite enkelt eksempel på hvordan jeg som veteropat (naturmedisinsk dyreterapeut) tenker i henhold til orientalsk medisinsk (akupunktur) tankegang.

 Et eksempel er en hest som har gjentatte luftveisinfeksjoner, den har blitt behandlet for luftveisinfeksjon flere ganger, men det kommer bare igjen.

I løpet av intervjuet med eier kommer det frem at denne hesten har flyttet mange ganger og dermed byttet eier og flokk en rekke ganger. Da kan m...

Read Full Post »

Homeopatisk behandling ved mastitt (del 2)

Posted on Comments comments (300)

Dette er et lite utdrag fra min hovedoppgave ved Norsk akademi for naturmedisin (NAN). Generelt om mastitt (jurbetennelse) kan ses i tidligere innlegg.


4. Homeopatisk behandling ved mastitt:

I denne delen tar jeg for meg vanlig homeopatisk behandling ved klinisk mastitt. Homeopati kan også brukes ved mastitt hvor det ikke er symptomer. Man kan også gi, da spesielt ved mastitt uten symptomer, en homeopatisk medisin som er laget av mastitt-bakterien som kua er ...

Read Full Post »

Mastitt (jurbetennelse)

Posted on Comments comments (493)

Dette er et utdrag fra min hovedoppgave ved Norsk akademi for naturmedisin (NAN). Homeopatidelen kommer i et annet innlegg :-)


1. Generelt om mastitt:

Mastitt er det samme som en betennelse i juret (Østerås, Lindtvedt Lystad, 2001). En inflammasjonsfase er kroppens forsvar mot skade (ibid).

Denne lidelsen kan være forårsaket av bakterier, sopp og virus som kan gi en infeksjon (Tine rådgivning, helsetjenesten for storfe, 2008 ). I tillegg ...

Read Full Post »

Vital dyrehelse

Laserterapi, akupunktur, massasje, homeopati,

jsutering/mobilisering av ledd